Ερωτηματολόγια ανάλυσης απαιτήσεων

Η ομάδα έργου του PrescIT έχει συντάξει σύντομα ερωτηματολόγια βάσει των οποίων θα αναλύσει τις ανάγκες των επαγγελματιών υγείας σχετικά με το αντικείμενο του έργου. Σκοπός των ερωτηματολογίων είναι να συμβάλλουν στην ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων των κλινικών για την ανάπτυξη της πλατφόρμας έξυπνης συνταγογράφησης του PrescIT. Αντικείμενό τους είναι η συλλογή των απαιτήσεων χρηστών και η αξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, η ομάδα έργου θα συντάξει τις προδιαγραφές του συστήματος για την πρώτη φάση ανάπτυξης.

Τα ερωτηματολόγια απευθύνονται στους διακριτούς ρόλους των ατόμων που απασχολούνται στον φορέα υγείας. Έτσι, διατίθενται ξεχωριστά ερωτηματολόγια για ειδικούς ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας, ιατρούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, φαρμακοποιούς και ανώτατα διοικητικά στελέχη νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών.

 

Stethoscope
Ειδικοί Ιατροί
Health spot
Ιατροί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Φαρμακοποιοί
Διευθυντές και Managers Νοσοκομείων και Κλινικών

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων απαιτεί 10-12 λεπτά. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όσους επαγγελματίες υγείας συμβάλλουν στο έργο μας συμμετέχοντας στην έρευνα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο