Αποτελέσματα

Παραδοτέα

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα παραδοτέα αυτή τη στιγμή

Δημοσιεύσεις

P. Natsiavas, T. G. Stavropoulos, A. Pliatsios, H. Karanikas, G. I. Gavriilidis, V. K. Dimitriadis, G. Nikolaidis, S. Nikolopoulos, P. Skapinakis, E. Thireos and I. Kompatsiaris, “Using Business Process Management Notation to Model Therapeutic Prescription Protocols: the PrescIT Approach”, Medical Informatics Europe (MIE) 2021, Poster Presentation, 29-31 May 2021, Virtual Conference (accepted for publication)

Skip to content