Δομή

Το έργο υλοποιείται σε 5 ενότητες εργασίας οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια.

ΕΕ1: Ανάλυση Απαιτήσεων Χρήστη και Προδιαγραφών Συστήματος

Περιλαμβάνει την ανάλυση των απαιτήσεων των τελικών χρηστών από τις οποίες θα προκύψουν οι προδιαγραφές του συστήματος.

ΕΕ2: Ανάλυση και Αναπαράσταση Ιατροφαρμακευτικών Δεδομένων

Στοχεύει στην υλοποίηση ενός ενιαίου μοντέλου δεδομένων, το οποίο θα βασίζεται σε ευρέως αποδεκτά σχήματα γνώσης (οντολογίες, θησαυρούς, λεξικά) και θα περιέχει όλη τη “γνώση” στην οποία θα βασίζεται το σύστημα στήριξης ιατρικής απόφασης της πλατφόρμας.

ΕΕ3: Συστήματα Στήριξης Απόφασης Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Ενσωμάτωση χαρακτηριστικών «ευφυΐας» στο σύστημα με την αυτόματη ερμηνεία δεδομένων, χρήση κανόνων και συλλογιστικής και μάθηση για την παροχή προσαρμοσμένων συστάσεων.

ΕΕ4: Ενσωμάτωση και Εφαρμογές Τελικών Χρηστών

Αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη όλων των κατάλληλων διεπαφών χρήστη καθώς και την ενσωμάτωση αυτών με τα υπόλοιπα υποσυστήματα που προκύπτουν από τις ΕΕ2 και ΕΕ3 σε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα που καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΕ1.

ΕΕ5: Επαλήθευση και Αξιολόγηση σε Πραγματικά Περιβάλλοντα

Αφορά την επαλήθευση και αξιολόγηση του συστήματος στα πραγματικά κλινικά περιβάλλοντα των τριών νοσοκομείων της ομάδας έργου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο